TRẠNG THÁI: ONLINE
QUÀ TẶNG CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
Khi mới vào game, nhận Q tại NPC nơi sinh ra bạn sẽ nhận được Hoàn Mỹ Quân Bị Tương
Sau mỗi 5 level, khi mở Hoàn Mỹ Quân Bị Tương bạn có thể nhận được những phần quà giá trị
Cấp độ của bạn càng cao, cấp độ rương càng cao và quà tặng trong đó càng có giá trị!
BẮT ĐẦU TRÒ CHƠI
Quà tặng cấp 1
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - Cấp 5
Phần thưởng nhận được từ NPC gần nơi lúc sinh ra.
Sơn Hà Địa Lý Đồ
Bản đồ Đại Lục Hoàn Mỹ trong truyền thuyết.
Đá Di Chuyển x999
Có thể chuyển đến bất kỳ điểm di chuyển nào đã được mở của Đại Lục Hoàn Mỹ.
Xích Thố Mã
Thần Mã tráng kiện.
Quà tặng cấp 5
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - Cấp 10
Phần thưởng nhận được trong hòm trang bị hoàn mỹ cấp 5.
Lợi Nhận Chi Hồn (Nhất)
Dùng lệnh bài này đến chỗ hòm thư để nhận vật liệu quân bị tương ứng.
Nhận 1 trong danh sách vật liệu dưới đây:
☆Hoàn Mỹ-Quân Dụng Song Chùy
☆Hoàn Mỹ-Quân Dụng Pháp Kiếm
☆Hoàn Mỹ-Quân Dụng Trường Cung
☆Hoàn Mỹ-Quân Dụng Chủy Thủ
☆Hoàn Mỹ-Quân Dụng Pháp Cầu
☆Hoàn Mỹ-Quân Dụng Trọng Kiếm
Công Kích Chi Linh (I)
Mang lệnh bài này tới chỗ Hòm thư nhận quân bị tương ứng.
Thiên lý truyền âm x999
Khiến cho tiếng nói của bạn có thể truyền đi mọi nơi trên thế giới.
Ngân Hộ Thân Phù
Quy định trang bị: Khi đã trang bị thì không thể hủy bỏ
Trang bị hộ thần phù mới thì sẽ phủ lên hộ thần phù đã trang bị.
Ngân Thủ Thần Phù
Quy định trang bị: Khi đã trang bị thì không thể hủy bỏ
Trang bị hộ thần phù mới thì sẽ phủ lên hộ thần phù đã trang bị.
N/V Lan Vị Khoáng Sung Thạch
Có thể mở rộng cột nhiệm vụ lên 30.
Quà tặng cấp 10
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - Cấp 15
Phần thưởng nhận được trong hòm trang bị Hoàn Mỹ cấp 10.
Mộng Huyễn Quả
Quả thần kỳ của Thế Giới Hoàn Mỹ, sau khi sử dụng sẽ tăng 5.000 điểm Kinh nghiệm, 1.000 điểm Nguyên thần.
Hồi thành hương x10
Trở về thành lân cận sau khi sử dụng
Quà tặng cấp 15
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - Cấp 20
Phần thưởng nhận được trong hòm trang bị Hoàn Mỹ cấp 15.
☆Hoàn Mỹ Sơ Đẳng Quân Huy
Trang bị quân dụng thường gặp nhất trong Thế Giới Hoàn Mỹ, không thể phân tách hoặc tinh luyện
Thần Vũ
Mang vật này tới chỗ Hòm thư nhận quân bị tương ứng
Chọn 1 loại trong danh sách vật phẩm:
Mộ Xuân Tuyết-Nhân Tộc Phi Kiếm
Mộ Tễ Hồng-Vũ Tộc Sí Bàng
Mộ Vãn Hà-Yêu Tộc Phi Thú
Mộ Tịch Dương-Tịch Tộc Quang Dực
Mộ Phất Phong-Linh Tộc Phong Dực.
Quà tặng cấp 20
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - Cấp 25
Phần thưởng nhận được trong hòm trang bị Hoàn Mỹ cấp 20.
Lợi Nhận Chi Hồn (Nhị)
Dùng lệnh bài này đến chỗ hòm thư để nhận vật liệu quân bị tương ứng.
Nhận 1 trong danh sách vật liệu dưới đây:
☆☆Hoàn Mỹ-Tướng Quan Song Chùy
☆☆Hoàn Mỹ-Tướng Quan Pháp Kiếm
☆☆Hoàn Mỹ-Tướng Quan Trường Cung
☆☆Hoàn Mỹ-Tướng Quan Chủy Thủ
☆☆Hoàn Mỹ-Tướng Quan Pháp Cầu
☆☆Hoàn Mỹ-Tướng Quan Trọng Kiếm
Trung Kim Sang Dược x100
Tăng Sinh Mệnh sau khi sử dụng.
Trung Thần Khí Hoàn x100
Tăng Chân Khí sau khi sử dụng.
Ngân Thủ Thần Phù
Quy định trang bị: Khi đã trang bị thì không thể hủy bỏ
Trang bị hộ thần phù mới thì sẽ phủ lên hộ thần phù đã trang bị.
Ngân Hộ Thân Phù
Quy định trang bị: Khi đã trang bị thì không thể hủy bỏ
Trang bị hộ thần phù mới thì sẽ phủ lên hộ thần phù đã trang bị.
Quà tặng cấp 25
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - Cấp 30
Phần thưởng nhận được trong hòm trang bị Hoàn Mỹ cấp 25.
Thần Thạch Chi Hồn
Mang vật phẩm này đến chỗ hòm thư để nhận vật liệu quân bị tương ứng.
Chọn 1 loại trong danh sách sau:
Hoàng Trầm Chi Thạch cấp 5
Hỏa Hồng Chi Thạch cấp 5
Bạch Vụ Chi Thạch cấp 5.
Hồi Sinh x2
Để trong túi đồ, khi không may bị chết sẽ được chọn hồi sinh tại chỗ.
Quà tặng cấp 30
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - Cấp 35
Phần thưởng nhận được trong hòm trang bị Hoàn Mỹ cấp 30.
Thần Thạch Chi Hồn
Mang vật phẩm này đến chỗ hòm thư để nhận vật liệu quân bị tương ứng.
Chọn 1 loại trong danh sách sau:
Hoàng Trầm Chi Thạch cấp 5
Hỏa Hồng Chi Thạch cấp 5
Bạch Vụ Chi Thạch cấp 5.
Hoàn Mỹ Kim Sang Dược x100
Tăng Sinh Mệnh sau khi sử dụng
Hoàn Mỹ Thần Khí Hoàn x100
Tăng Chân Khí sau khi sử dụng
Công Kích Chi Linh (II)
Mang lệnh bài này tới chỗ Hòm thư nhận quân bị tương ứng.
Quà tặng cấp 35
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - Cấp 40
Phần thưởng nhận được trong hòm trang bị Hoàn Mỹ cấp 35.
Thần Dụ Chi Nhất x2
Tương truyền là Thượng cổ Thư tịch ghi chép tạo hóa thiên địa
Cấp độ sử dụng: 30
Mục tiêu diệt quái: fHổ Văn Chu Vương (1)
Phần thưởng: 100 Ngân lượng, 13.000 Kinh nghiệm, 3.000 Nguyên thần.
Thần Dụ Chi Nhị
Tương truyền là Thượng cổ Thư tịch ghi chép tạo hóa thiên địa
Cấp độ sử dụng: 35
Mục tiêu diệt quái: Tà Ác Hải Tặc (1)
Phần thưởng: 9.400 Ngân lượng, 15.000 Kinh nghiệm, 3.500 Nguyên thần.
Quà tặng cấp 40
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - Cấp 45
Phần thưởng nhận được trong hòm trang bị cấp 40.
Phi Thiên Thần Vũ
Mang vật phẩm bài này đến chỗ hòm thư để nhận vật liệu quân bị tương ứng.
Chọn 1 loại trong danh sách sau:
Xuân Tuyết - Nhân Tộc Phi Kiếm
Tễ Hồng - Vũ Tộc Sí Bàng
Mộ Hà - Thú Tộc Phi Thú
Tịch Dương - Tịch Tộc Quang Dực
Phật Phong- Linh Tộc Phong Dực.
Hoàn Mỹ Thạch x500
Linh lực trong Thế Giới Hoàn Mỹ là linh khí của trời đất, tinh hoa của nhật nguyệt.
Trải qua hàng nghìn năm tích tạo thành loại thạch vô cùng quý hiếm này.
Linh lực trong thiên địa ngàn vạn năm lắng xuống.
Cuối cùng sẽ quy về Hoàn Mỹ, hội tụ thành Hoàn Mỹ.
Hoàn Mỹ Thạch là Nguyên Thạch phong phú tuyệt vời nhất của linh lực trong Thế Giới Hoàn Mỹ.
Quà tặng cấp 45
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - Cấp 50
Phần thưởng nhận được trong hòm quân bị Hoàn Mỹ cấp 45.
Công Kích Chi Linh (III)
Mang lệnh bài này tới chỗ Hòm thư nhận quân bị tương ứng.
Quà tặng cấp 50
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - Cấp 55
Phần thưởng nhận được trong hòm trang bị Hoàn Mỹ cấp 50.
Lợi Nhận Chi Hồn (Tam)
Mang lệnh bài này đến chỗ hòm thư để nhận vật liệu quân bị tương ứng.
Chọn 1 loại trong danh sách sau:
☆☆☆Hoàn Mỹ-Hạ Phong Song Chùy
☆☆☆Hoàn Mỹ-Hạ Phong Chi Kiếm
☆☆☆Hoàn Mỹ-Hạ Phong Chi Cung
☆☆☆Hoàn Mỹ-Hạ Phong Chủy Thủ
☆☆☆Hoàn Mỹ-Hạ Phong Pháp Cầu
☆☆☆Hoàn Mỹ-Hạ Phong Trọng Kiếm
Đại Kim Sang Dược x100
Tăng Sinh Mệnh sau khi sử dụng
Đại Thần Khí Hoàn x100
Tăng Chân Khí sau khi sử dụng
Ngân Hộ Thân Phù
Quy định trang bị: Khi đã trang bị thì không thể hủy bỏ
Trang bị hộ thần phù mới thì sẽ phủ lên hộ thần phù đã trang bị.
Ngân Thủ Thần Phù
Quy định trang bị: Khi đã trang bị thì không thể hủy bỏ
Trang bị hộ thần phù mới thì sẽ phủ lên hộ thần phù đã trang bị.
Quà tặng cấp 55
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - Cấp 60
Phần thưởng nhận được trong hòm trang bị Hoàn Mỹ cấp 55.
Siêu Cấp Kim Sang Dược x100
Tăng Sinh Mệnh sau khi sử dụng
Siêu Cấp Thần Khí Hoàn x100
Tăng Chân Khí sau khi sử dụng
Quà tặng cấp 60
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - Cấp 65
Phần thưởng nhận được trong hòm trang bị Hoàn Mỹ cấp 60.
Thẻ vạn năng Ma Phương x5
Ma Phương Khả Phiến thần kì, có thể đến chỗ NPC Ma Phương để đổi Ma Phương Cường Nhân Tạp hoặc Ma Phương Phách Nhân Tạp.
Siêu Cấp Kim Sang Dược x100
Tăng Sinh Mệnh sau khi sử dụng
Siêu Cấp Thần Khí Hoàn x100
Tăng Chân Khí sau khi sử dụng
Quà tặng cấp 65
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - Cấp 70
Phần thưởng nhận được trong hòm trang bị Hoàn Mỹ cấp 65.
Thẻ vạn năng Ma Phương x5
Ma Phương Khả Phiến thần kì, có thể đến chỗ NPC Ma Phương để đổi Ma Phương Cường Nhân Tạp hoặc Ma Phương Phách Nhân Tạp.
Thần Thạch Chi Linh
Mang vật phẩm bài này đến chỗ hòm thư để nhận vật liệu quân bị tương ứng.
Chọn 1 loại trong danh sách sau:
^ffcb4aHoàng Trầm Chi Thạch cấp 7
Hỏa Hồng Chi Thạch cấp 7
Bạch Vụ Chi Thạch cấp 7.
Hoàn Mỹ Hào Giác
Kênh Hào Giác giúp toàn bộ người trên trên máy chủ đều có thể chia sẻ với các hạ
Quà tặng cấp 70
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - Cấp 75
Phần thưởng nhận được trong hòm trang bị Hoàn Mỹ cấp 70.
Mã thẻ thần bí x20
Thu thập một số lượng nhất định và giao cho Thần Bí Thương Nhân, bạn có thể đổi được vật phẩm mong muốn.
Quà tặng cấp 75
Hiển thị nội dung
Hoàn Mỹ Quân Bị Tương - 80
Phần thưởng nhận được trong hòm trang bị Hoàn Mỹ cấp 75.
Mã thẻ thần bí x20
Thu thập một số lượng nhất định và giao cho Thần Bí Thương Nhân, bạn có thể đổi được vật phẩm mong muốn.
Quà tặng cấp 80
Hiển thị nội dung
Huyễn Tiên Thạch x30
Quần thể có linh lực lớn nhất trong Thế giới Hoàn Mỹ.
Huyễn Tiên Thạch là loại đá được tạo thành từ rất nhiều Nguyên thạch, mang linh lực vô biên của tinh tú nhật nguyệt.
Sách cầu nguyện Noel
Tấn công trí mệnh + 1%
Cầu phúc, bình an, thuận lợi và vui vẻ.
Kim Thủ Thần Phù
Quy định trang bị: Khi đã trang bị thì không thể hủy bỏ
Trang bị hộ thần phù mới thì sẽ phủ lên hộ thần phù đã trang bị.
Kim Hộ Thân Phù
Quy định trang bị: Khi đã trang bị thì không thể hủy bỏ
Trang bị hộ thần phù mới thì sẽ phủ lên hộ thần phù đã trang bị.